Projekt bemutatása

TOP -5.3.1.-16-BA2-2017-00004
A „Mozsgó település és térsége közösségi fejlesztése” 

A projekt 8 önkormányzat konzorciumában valósul meg. A konzorcium vezető: Baranya Megyei Önkormányzat. Elnöke: Madaras Zoltán 
A projekt gesztora Mozsgó Község Önkormányzata. Polgármester: Kovács Zsolt Vilmos

A pályázatba bevont települések: Almamellék, Almáskeresztúr, Csertő, Ibafa, Mozsgó, Szentlászló és Szulimán községek. 

A projekt elsődleges célkitűzése a közösség fejlesztésének megvalósítása, a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése.  

Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési, helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. 
A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. 

A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. 
A projekt megvalósítás helyszíne a Dél-Dunántúli régió 7 települése. A közösségfejlesztési folyamat összlélekszáma eléri az 500 főt, de nem haladja meg a 15 ezer főt. A projekt megvalósítási időszaka 40 hónap, melyből 36 hónap a programok lebonyolítására rendelkezésre álló megvalósítási időszak. 

A projekt igazodik a Módszertani útmutatóban lefektetett végső célhoz, vagyis, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. 

A projekt a konzorciumban részt vevő minden települési önkormányzat esetében illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz. Az önkormányzatok 2013-2018 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja megfogalmazza célként az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítását, a mindennapi életük során tapasztalt hátrányok leküzdésének segítését. Az önkormányzatok legfontosabb célja a községben élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmust, a társadalmi szolidaritást, kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számára. Tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul.