Szulimán értékei

SZULIMÁN RÖVID TÖRTÉNETE

Szulimán keresztA Péceli kultúra népe a rézkor késői szakaszában, i.e. 2100-1900 között élt a környéken. Rájuk vonatkozóan a szulimáni temető környékén felszíni szórványokat találtak. A bronzkor korai szakaszában, i.e. 1900-1800 között a Somogyvár-Vinkovci kultúra népe lakott a régióban. Rájuk vonatkozóan kerámiatöredékek ismertek. 

A település első említése 1403-ból való.

A falu Szulejmán, Szolimán, Szulimán szultántól kapta a nevét, aki a szigeti vár ostroma idején a falu közelében táborozott seregével. Egy másik megközelítés szerint a Szulimán helységnév népetimológiával alakult ki. Korábbi névváltozata a ’szőlővel beültetett hegyoldal’ jelentésű Szőlőmál összetételből keletkezett. A mál jelentésének elhomályosodása révén népetimológiás átalakulással a Szulimán személynévhez hasonult. 

Az 1695 és 1704 közötti időszakra vonatkozóan van csak adatunk, akkor 14 adózó háztartását írták össze. 1767-ben 36 örökös jobbágy, 6 házas és egy házatlan zsellért írtak össze.

A 17. században a népessége kicserélődött. A török hódoltság óta horvát és magyar nyelvű vegyes családok lakták. Kezdetben domináns délszláv nyelvet lassan a magyar váltotta fel. 

A település birtokosai voltak: Török Bálint, a Balogh család, a Battyhányiak és a Biedermannok. 

1800 körül lassú, de állandósult német betelepülés indult el. 1785-ben 525 lakosú falu 1910-re 1082 lakosú lett. Stagnálás, majd a II. világháború után a német lakosság kitelepítése miatt visszaesés következett. A kitelepített vagy elmenekült német családok helyét a Szőlőhegyben lakó zsellérek, valamint a környező puszták gazdasági cselédjei foglalták el. Új lakók jöttek még a Somogy megyei Kőkútról, Hencséről, továbbá a szlavóniai Nagypiszanciáról, Nagygyergyovácról, Nagygacsisztáról és Babinecről, végül Szlovákiából Dunaszerdahely, Naszvad és Festiál településekről. A népességfogyásához hozzájárult, hogy 1959-ben 107 fős Zöcsketelepet Szentlászló községhez, 1969-ben pedig Antalfalut és Antalfalu-pusztát 113 fővel közigazgatásilag Somogyhárságyhoz elcsatolták. 

A település a Dél-Zselic egyik völgyében terül el, melyet a Bakitya és a Gilice szőlőhegy zár körbe.

LÁTNIVALÓK

Épített örökség

Római katolikus templom

Szulimán nem nagy település, de a közepén egy nagyméretű  gyönyörű zöld környezet van, neve Zrínyi tér. Római katolikus temploma a tér észak-nyugati részén található. 1722-ben építettek, 1880-ban átépítettek, majd 1890-ben Szent Mihály arkangyal tiszteletére szenteltek fel. Ismételten felújították 1994-ben. A főoltár Schrenk Gábor alkotása.

Római katolikus templomRómai katolikus templom

A templom bejárata a keleti homlokzaton van. Közvetlenül az ajtó előtt három kőkereszt van. Kissé távolabb a Szentháromság-szobor következik, amely a templom hossztengelyének és a templomajtó közepének vonalában áll. 
Legalul - kis kovácsoltvas kerítéssel övezve - egy talapzat van, párkánysorral lezárva. Keleti oldalán egy kis falifülke van, de abban nincsen (már) szobor. A talapzaton egy hatszög keresztmetszetű oszlop áll. Ennek tetején van a kőből faragott Szentháromság-szoborcsoport. 
Felhőtrónuson ül egymás mellett az Atya és a Fiú. Az idősebb arcú és hosszú szakállú atyaisten jobb kezében egy fém jogart tart. A bal keze csonka, sőt egész karja válltól lefelé hiányzik. Jézus hasonlóan járt, neki a jobb karja hiányzik. Bal keze megvan, azzal a ruháját fogja össze. Keresztje nem látható.. 
Kettőjük között nincs a Szentlélek. Csupán egy vékony vasrúd irányul közöttük felfelé, kissé ferdén. 

A templom bejárata a keleti homlokzaton van. Közvetlenül az ajtó előtt három kőkereszt van. 

Római katolikus templom

Szentháromság-szobor

A templomtól kissé távolabb a Szentháromság-szobor következik, amely a templom hossztengelyének és a templomajtó közepének vonalában áll. 

Legalul - kis kovácsoltvas kerítéssel övezve - egy talapzat van, párkánysorral lezárva. Keleti oldalán egy kis fali fülke, de abban nincsen (már) szobor. A talapzaton egy hatszög keresztmetszetű oszlop áll. Ennek tetején van a kőből faragott Szentháromság-szoborcsoport. 

Felhőtrónuson ül egymás mellett az Atya és a Fiú. Az idősebb arcú és hosszú szakállú atyaisten jobb kezében egy fém jogart tart. A bal keze csonka, sőt egész karja válltól lefelé hiányzik. Jézus hasonlóan járt, neki a jobb karja hiányzik. Bal keze megvan, azzal a ruháját fogja össze. Keresztje nem látható.

Kettőjük között nincs a Szentlélek. Csupán egy vékony vasrúd irányul közöttük felfelé, kissé ferdén. 

Szentháromság-szobor

A I. világháború és a II.  világháború áldozatainak állított emlékművek

Szulimán I. Világháborús emlékműSzulimán II. Világháborús emlékmű