Csertő bemutatása 

CsertőA község Baranya megye nyugati részén helyezkedik el, a megyeszékhelytől, Pécstől való távolsága 41 kilométer. A legközelebbi város, Szigetvár 8 kilométerre található. Földrajzilag a Zselicben helyezkedik el, annak is a peremén, az Almás-patak völgyében.  Megközelítése a 67-es számú főút Kaposvárt Szigetvárral összekötő útról lehet lekanyarodni. 

A település területén bronzkori, kelta és római kori maradványok kerültek elő. A bronzkor korai szakaszában az itt élt Somogyvár-Vinkovci kultúra nyomát találták meg a Szőlőhegyen egy szórvány kancsó formájában. Az urnasíros kultúra szintén a bronzkor korai szakaszában élt. A Szőlőhegyen temető szórványt tártak fel, ahol urnát árkolt bütyökkel, vonalköteggel díszítve, tálat, kétfülű edényt, fibula töredékeket elemezhettek a régészek. A település első említése 1360-ból való. Csererdő volt a falu helyén, ezt kiirtották, de a fák töve sokáig megmaradt a földben. Ennek összetétele a falu neve. A török hódoltság alatt folyamatosan lakott hely volt. A 18. század elején lakói főleg magyarok voltak. Királyi adománnyal kapta meg 1767-ben a Sárdi Sommsich család (Sommsich Antal, majd halála után ifj. Sommsich Antal). Ők birtokolták a települést 1836-ig, amikor gróf Festetics Antal vásárolta meg. Ekkor épült a kastély. A 19. század folyamán alakult ki a falutól délre Belsőmajor, többségében magyar lakossággal. Jelenleg a község belterületéhez tartozik Felső-Kostoddal együtt. 1919-20 között a szerb demarkációs vonal Szulimán és Csertő között húzódott. A Nagypince elnevezésű épületben az antant-szerb megszállás alatt katonák laktak. A Szőlőhegyen a 19. századtól kezdtek megtelepedni. 1930-ban már 152-en lakták. 

A településen több vállalkozás működik, mindegyik másféle tevékenységi körben. Társadalmi szervezetek közül három van bejegyeztetve a községben. 

Csertői tóInfrastrukturális ellátottsága jó: vezetékes ivóvíz hálózattal rendelkezik, elektromos hálózat kiépítettsége teljes, földgáz, csatornahálózattal ellátva. A kommunális szilárd hulladékgyűjtés szervezett. A gazdag természeti adottságokra építve a turizmus fellendítése jelentheti a kiutat. 

Polgármester: Fleckistánné Csöme Edit